13:46

Pierwsza pomoc u niemowląt

 


Podejście i ocena przytomności

Zawsze, ale to zawsze przy udzielaniu pierwszej pomocy obowiązuje zasada zadbania o własne bezpieczeństwo, dlatego nim zbliżysz się do dziecka, oceń czy nic Tobie bądź poszkodowanemu nie grozi. Po ocenie bezpieczeństwa sprawdź, czy pojawi się jakakolwiek reakcja na głos oraz na nasz dotyk. Złap delikatnie za ramiona, delikatnie potrząśnij i zapytaj „Czy mnie słyszysz, czy wszystko w porządku?” Jeżeli nie wystąpi żadna reakcja ze strony dziecka, należy zapewnić sobie pomoc drugiej osoby. Gdy z jakichś powodów nie jesteś w stanie nikogo poprosić o pomoc pamiętaj, na tym etapie nie należy pozostawiać dziecka samego na miejscu zdarzenia.

W sytuacji, gdy będziesz mieć do czynienia z dzieckiem niereagującym na głos, dotyk (nieprzytomnym) musisz niezwłocznie przejść do udrożnienia dróg oddechowych. Gdy nie jesteś w stanie tego wykonać zgodnie z zaleceniami, rozważ ewakuację (przeniesienie) dziecka w miejsce gdzie poniższe czynności będą możliwe do wykonania.

Niedrożność dróg oddechowych jest jedną z głównych przyczyn zatrzymania krążenia u dzieci. Zapewnienie właściwej drożności dróg oddechowych ma kluczowe znaczenie dla dalszej oceny stanu dziecka, a co za tym idzie efektywności Twoich działań.

Udrożnienie dróg oddechowych u niemowląt

Wykonujemy na dwa sposoby, gdzie musimy mieć jedną bardzo ważną rzecz na uwadze, nadmierne odchylenie głowy do tyłu doprowadzi do niedrożności dróg oddechowych, dlatego też dążymy do tego, aby niemowlę znalazło się w tzw. pozycji neutralnej. Pozycja neutralna oznacza, że oś uszu jest równoległa z osią klatki piersiowej.

Osiągnięcie pozycji neutralnej możemy uzyskać na dwa sposoby. Pierwszy sposób to manewr czoło-żuchwa, gdzie jedną ręką trzymamy dziecko za główkę, a opuszkami palców drugiej ręki delikatnie odginamy główkę dziecka do tyłu do momentu aż osiągniemy pozycję neutralną. Drugi sposób jest znacznie łatwiejszy do wykonania i ryzyko błędu podczas działania w stresie będzie znacznie mniejsze. Mając na celu udrożnienie dróg oddechowych podkładamy swoją dłoń pod łopatki dziecka dzięki czemu główka samoczynnie odchyli się ku tyłowi. Zamiast własnej dłoni możemy podłożyć pod łopatki materiał (np. ręcznik bądź pieluszkę), który będzie miał 2 cm grubości. W przypadku niemowląt należy też zwrócić uwagę na kolor skóry, naturalnie dzieci poniżej 1 roku życia będą miały bladoróżowe zabarwienie skóry. W momencie ustania oddechu bardzo szybko sinieją.

Ocena oddechu

Po udrożnieniu dróg oddechowych należy niezwłocznie przejść do oceny oddechu. Oddech oceniamy za pomocą trzech zmysłów: widzę – ruch klatki piersiowej, słyszę – szmer wydychanego powietrza, czuję – strumień powietrza na policzku. Ocenę oddechu prowadzimy przez 10 sekund! Jeżeli dziecko oddycha należy ułożyć je w pozycji bezpiecznej. Gdy po ocenie oddechu stwierdzimy, że dziecko nie oddycha, należy usunąć wszelkie widoczne przyczyny zatkania dróg oddechowych i jeżeli to nie pomoże to wykonać 5 oddechów ratowniczych.

Wcześniej wspomniane istotne różnice w postępowaniu w stosunku do osób dorosłych będą mieć miejsce właśnie w tym momencie. Najczęstszą przyczyną nagłego zatrzymania krążenia u dzieci jest hipoksja (niedobór tlenu w tkankach w stosunku do zapotrzebowania, prowadzący do niedotlenienia organizmu, najczęściej spowodowany zablokowaniem drożności dróg oddechowych). Natlenienie dziecka poprzez oddechy ratownicze na tym etapie może skutkować przywróceniem właściwego oddechu u dziecka, dzięki czemu nie będzie konieczne prowadzenie ucisków klatki piersiowej. Dlatego też biorąc pod uwagę etiologię zatrzymania krążenia u dzieci przyjmuje się to jako standard postępowania – 5 oddechów ratowniczych.


Oddech ratowniczy u niemowlęcia

Zapewniamy udrożnienie dróg oddechowych w pozycji neutralnej poprzez odchylenie główki do tyłu bądź podłożenie np. pieluszki pod łopatki. Gdy drogi oddechowe będą już udrożnione nabieramy powietrze i obejmujemy swoimi ustami, usta i nos niemowlęcia zapewniając przy tym jak najlepszą szczelność, po czym wdmuchujemy w sposób ciągły powietrze przez czas około 1-1,5 sekundy dopóki nie zauważymy uniesienia się klatki piersiowej. Wskazaną powyżej sekwencję powtarzamy 5 razy. Jeżeli nie uda nam się wykonać ani jednego poprawnego oddechu (klatka się nie uniesie) otwieramy usta i staramy się usunąć widoczne ciała obce blokujące drożność dróg oddechowych (robimy to poprzez delikatne wygarnięciem małym palcem).

Uciski klatki piersiowej u niemowlęcia

  • Upewnij się, że niemowlę znajduje się na twardej powierzchni

  • Odsłoń klatkę piersiową tak, abyś mógł dotknąć nagiej skóry

  • Wyznacz miejsce ucisku klatki piersiowej na mostku, wyznacz sobie środek linii łączącej sutki, do której przyłożysz dwa palce po czym przenieś je o 1 cm w dół (w kierunku pępka)

  • W sytuacji, gdy na miejscu są dwie osoby prowadzące resuscytację wskazane jest, aby zastosować technikę dwóch kciuków, jedna osoba znajduje się od strony nóg dziecka i obejmuje klatkę piersiową tak, aby dwa kciuki znajdowały się na wyznaczonym wcześniej punkcie ucisku. Jeżeli jest jedna osoba udzielająca pomocy, uciski klatki piersiowej należy prowadzić dwoma palcami.

  • Uciskaj klatkę piersiowej pionowo w dół tak mocno, aby siła uciśnięcia powodowała ugięcie się klatki piersiowej w dół na głębokość co 1/3 głębokości zastanej klatki piersiowej

  • Aby uciski były skuteczne musisz dać klatce czas na relaksacje (powrót do stanu przed uciśnięciem)

  • Staraj się uciskać klatkę w tempie co najmniej 100-120 na minutę

Wezwanie pogotowia ratunkowego

Zapamiętaj, jeżeli myślisz o udzielaniu pierwszej pomocy, niech ona zawsze kojarzy Ci się z wykonaniem telefonu na pogotowie ratunkowe. Najlepszym sposobem na udzielenie pierwszej pomocy, jest wezwanie pomocy!

W przypadku dzieci działania związane z prowadzeniem resuscytacji krążeniowo-oddechowej są skuteczniejsze niż ma to miejsce w przypadku osób dorosłych, dlatego też w sytuacji gdy jesteś sam na miejscu zdarzenia (nie ma przy nas osoba, która by nam pomogła – wezwała pogotowie), oceń reakcję, udrożnij drogi oddechowe, oceń oddech, jeżeli będzie taka potrzeba wykonaj 5 oddechów ratowniczych i jeżeli to nie pomoże to przez 1 minutę prowadź 30 ucisków klatki piersiowej i wykonaj 2 oddechy ratownicze. Po jednej minucie wykonaj połączenie na numer alarmowy 112/999.

Zapisz się na kurs pierwszej pomocy po to aby w sposób praktyczny, pod okiem doświadczonych instruktorów przećwiczyć elementy udzielania pierwszej pomocy niemowlakom.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Moje to!!!
Nie zgadzam się na publikację moich treści i zdjęć na innych stronach bądż środkach masowego przekazu bez mojej wiedzy i zgody. Monika
Copyright © 2016 Dzięgielowska.pl , Blogger