12:28

Jak zorganizować loterię fantową

Loterie fantowe, były swego czasu bardzo popularne, jednak potem zanikły? Dlaczego?
Otóż, nałożono na nie pewne przepisy a biurokracja skutecznie odstraszała od organizacji loterii. Dziś wyjaśnię Wam prawne tajniki organizacji małej loterii fantowej. Można powiedzieć, że jestem w tym ekspertem.

Jak wiecie (lub nie wiecie) od czterech lat organizuję loterie fantowe TU i TU. No, może od trzech- bo ta pierwsza okazała się niewypałem, gdy dowiedziałam się o przepisach. Nie chciałam nic robić wbrew prawu i zamiast loterii zrobiłam zabawę. Jednak do rzeczy...


Zgodnie z ustawą z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (DzU nr 201, poz. 1540 ze zm.) przez loterię fantową rozumie się loterię, w której uczestniczy się przez nabycie losu lub innego dowodu udziału w grze, a podmiot urządzający loterię oferuje wyłącznie wygrane rzeczowe. Od 14 lipca 2011 r. wyodrębniono uproszczoną formę organizacji takiej loterii, tzw. małą loterię fantową. Mała loteria fantowa polega na nabyciu żetonu bądź losu, które można wymienić potem na oferowane przez organizatora nagrody rzeczowe. W roku 2017 kwota bazowa nie może przekroczyć 4244,58 zł. Znaczy to tyle, że dochód z loterii nie może przekroczyć tej właśnie stawki. Ponadto loteria jest wówczas zwolniona z wszelkich opłat i podatków. Organizatorem może być osoba fizyczna (jak ja), prawna, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawne.

Dla organizacji ze statusem OPP są wyższe limity kwot bazowych- jednak pominę ten temat, gdyż średnio się w tym orientuję a poza tym mnie nie dotyczy :)

Loteria fantowa - jak zorganizować loterię?


I najważniejsze- dochód z loterii musi być przeznaczony na dowolny cel społeczny! Wartość nagród nie powinna być mniejsza niż dochód loterii. Czyli, jeśli np. cena losu to 5 zł, to wartość nagrody nie może być mniejsza.

Loterię powinniśmy zgłosić minimum 30 przed jej organizacją do Urzędu Celnego. Nie potrzebujemy zgody Instytucji w przypadku małej loterii fantowej. Jakie dokumenty są nam potrzebne? Na końcu tego wpisu przygotowałam dla Was wzory pism, które służą mi już od początku.

Regulamin loterii fantowej


Podstawowym dokumentem jest zgłoszenie loterii fantowej, wraz następującymi załącznikami:

 1. Zobowiązanie wypłacalności nagród.
 2. Regulamin gry, który powinien zawierać:
 • nazwę gry;
 • nazwę podmiotu urządzającego grę;
 • wskazanie organu wydającego zezwolenie (przy czym w przypadku loterii fantowej lub gry bingo fantowe, w których wartość puli wygranych nie przekracza kwoty bazowej będzie to organ, do którego kierowane jest zgłoszenie);
 • obszar, na którym będzie urządzana gra, oraz miejsce i termin losowania nagród;
 • liczbę losów lub kartonów przeznaczonych do sprzedaży;
 • cenę jednego losu lub kartonu;
 • sposób prowadzenia gry;
 • sposób zapewnienia prawidłowości urządzania gry;
 • terminy rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży losów lub kartonów;
 • cel społecznie użyteczny, w szczególności dobroczynny, na który zostanie przeznaczony dochód z gry;
 • sposób i termin ogłaszania wyników;
 • miejsce i termin wydawania wygranych;
 • tryb i terminy rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń;
 • liczbę i rodzaj fantów przeznaczonych na nagrody oraz procentowe określenie wartości fantów w stosunku do łącznej ceny przeznaczonych do sprzedaży losów lub kartonów. (art. 61 ust. 2 ustawy)
 1. Oświadczenie o legalności źródeł pochodzenia kapitału zakładowego, środków finansowych lub innego majątku przeznaczonego na urządzenie loterii fantowej lub gry bingo fantowe;
 2. Oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą podatków stanowiących dochód budżetu państwa, należności celnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne.
 3. Wzór losu, innego dowodu udziału w grze lub kartonu.
 4. Oświadczenie osób fizycznych zarządzających podmiotem oraz reprezentujących podmiot zgłaszający, że nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 5. Oświadczenie osoby nadzorującej grę oraz osoby bezpośrednio prowadzącej grę o znajomości przepisów ustawy w zakresie loterii fantowych.
 6. Ewidencja zaświadczeń o uzyskanej wygranej w loterii fantowej. Ewidencję organizator powinien przechowywać przez okres 5 lat.
 7. Lista nagród loterii. Jeśli nie mamy jeszcze pełnej listy nagród, to piszemy cokolwiek- nawet breloczek. Jednakże mamy obowiązek poinformowania Naczelnika Urzędu Celnego o każdej zmianie w liście nagród.
 8. U mnie jeszcze jest to Zgoda Dyrekcji Szkoły Podstawowej na organizację loterii na terenie placówki. Jako Przewodnicząca Rady Rodziców mogłabym to zgłosić, jako Rada Rodziców, ale cały czas chcę by loteria mimo że dla szkoły- była od niej prawnie odgrodzona. Po prostu- jak bym coś zawaliła to lepiej, żeby konsekwencje spadły na mnie.
 9. Ewentualnie, jeśli może ulec zmianie termin (1-2 dni) dodajemy oświadczenie o możliwości zmiany terminu loterii. Zmieniałam już 2 razy, gdyż u mnie jest to uzależnione od warunków pogodowych. Wystarczy wówczas dostarczyć informację o zmianie terminu wraz z dokumentami, w których widnieje data loterii- zgłoszenie, regulamin z poprawioną datą.
Dokumenty dostarczamy osobiście bądź za pomocą listu rejestrowanego.

I możemy działać. Musimy liczyć się z tym, że w dniu loterii odwiedzi nas kontrola z Urzędu Celnego, dlatego należy pamiętać, by wszelkie formalności, zmiany były uregulowane. Regulamin loterii musi być w widocznym miejscu a cena losu musi być widoczna dla wszystkich. Po loterii należy przygotować raport komisji loterii. W komisji powinno znajdować się min. 3 osoby, w tym jedna znająca przepisy o prawie hazardowym. Raport, tzn. liczba sprzedanych losów, uzyskany dochód powinno się przedstawić Naczelnikowi Urzędu Celnego do 30 dni od zakończenia loterii.

Przyznam, że organizacja loterii to dość odpowiedzialne i pracochłonne zajęcia. Papierologia, mimo, że wydaje się skomplikowana, to w gruncie rzeczy okazuje się formalnością. Jednak wierzcie mi na słowo- opłaca się- i nie chodzi mi o pieniądze. Pomoc innym, poświęcenie się dla innych to naprawdę fajna sprawa. Jestem osobą, która by czerpać z życia musi mieć cel. I tylko wtedy wiem, że po coś żyję, że coś po mnie zostanie, chociażby pamięć :D A loteria daje mi kopa na kolejne miesiące. Uwierzcie mi, że po loterii czuję się dziwnie, jakby pozbawiona celu w życiu :) Jeśli pominęłam coś ważnego, chociaż chyba nie powinnam, to dajcie znak w komentarzu! Jeśli macie pytania, również służę pomocą :)

Loteria fantowa - pliki do pobrania


A na koniec mam dla Was pliki do pobrania :)
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Moje to!!!
Nie zgadzam się na publikację moich treści i zdjęć na innych stronach bądż środkach masowego przekazu bez mojej wiedzy i zgody. Monika
Copyright © 2016 Dzięgielowska.pl , Blogger