16:19

Czym jest SQL?

 


Obecnie SQL (ang. Structured Query Language) jest standardowym sposobem manipulowania i odpytywania danych w relacyjnych bazach danych, choć z zastrzeżonymi rozszerzeniami produktów. Łatwość i wszechobecność SQL doprowadziła nawet twórców wielu „NoSQL” lub nierelacyjnych magazynów danych, takich jak Hadoop, do przyjęcia podzbiorów SQL lub wymyślenia własnych, podobnych do SQL, języków zapytań. Ale SQL nie zawsze był „uniwersalnym” językiem dla relacyjnych baz danych. Od samego początku (około 1980 r.) SQL miał pewne ataki. Wielu badaczy i programistów w tamtym czasie, uważało, że narzut SQL uniemożliwi jego praktyczne zastosowanie w produkcyjnej bazie danych.

Czym jest SELECT?

Instrukcja SELECT informuje optymalizator zapytań, jakie dane mają zwrócić, w jakich tabelach należy szukać, jakich relacjach należy przestrzegać i w jakiej kolejności należy zwracane dane. Optymalizator zapytań musi sam ustalić, jakich indeksów użyć, aby uniknąć skanowania tabeli i osiągnąć dobrą wydajność zapytań, chyba że dana baza danych obsługuje wskazówki dotyczące indeksów.

Część sztuki projektowania relacyjnych baz danych opiera się na rozsądnym wykorzystaniu indeksów. Jeśli pominiesz indeks przy częstym zapytaniu, cała baza danych może spowolnić przy dużym obciążeniu „odczytem”. Jeśli masz zbyt wiele indeksów, cała baza danych może spowolnić przy dużym obciążeniu zapisu i aktualizacji.

Aby dowiedzieć się jak optymalizować bazy danych pod względem pisania wydajnych zapytań do bazy danych poznaj szkolenie SQL.

Kolejną ważną sztuką jest wybór dobrego, unikalnego klucza głównego do każdej tabeli. Musisz nie tylko wziąć pod uwagę wpływ klucza podstawowego na typowe zapytania, ale także sposób, w jaki będzie on odgrywał się w złączeniach, gdy pojawi się jako klucz obcy w innej tabeli, oraz jak wpłynie na lokalizację odniesienia danych.

W zaawansowanym przypadku tabel bazy danych, które są podzielone na różne woluminy w zależności od wartości klucza podstawowego, zwanego fragmentowaniem poziomym, należy również wziąć pod uwagę wpływ klucza podstawowego na fragmentowanie. Wskazówka: chcesz, aby tabela była równomiernie rozłożona na woluminy, co sugeruje, że nie chcesz używać znaczników daty ani kolejnych liczb całkowitych jako kluczy głównych.

Czym jest klauzula JOIN?

Klauzula JOIN pozwala na łączenie wielu zbiorów danych powiązanych ze sobą przy pomocy klucz. W pojedynczym zapytaniu SQL możemy łączyć nieskończenie wiele tabel. Łączenie w bazie danych nie zawsze łączy tabele choć taka może być intencja użytkownika. Często baza danych do pobrania danych wykorzystuje indexy. Od tego czy baza danych wykorzysta index czy tabele zależny jest czas wykonania zapytania. Jest to jeden z kluczowych parametrów optymalnego zapytania SQL. Dzięki optymalnemu pisaniu zapytań można zwiększyć dostępność bazy danych co jest wielką zaletą ponieważ czas dostępu do danych jest jednym z najważniejszych parametrów.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Moje to!!!
Nie zgadzam się na publikację moich treści i zdjęć na innych stronach bądż środkach masowego przekazu bez mojej wiedzy i zgody. Monika
Copyright © 2016 Dzięgielowska.pl , Blogger