16:47

Jak rozmawiać z rodzicami o problemach dziecka?Nauczyciele, choć pracują głównie z dziećmi, niekiedy zobowiązani są do rozmów z rodzicami. Nie jest to łatwe, szczególnie jeśli sprawa dotyczy problemów związanych z nauką lub zachowaniem. Najważniejsze jest jednak to, aby rozmowa stanowiła punkt wyjścia na drodze w przezwyciężeniu i rozwiązaniu tych kłopotów. Jak więc rozmawiać z rodzicami o ich dziecku?

Przygotowanie do rozmowy o uczniu

Najważniejsze w przypadku trudnych rozmów jest to, aby nie działać impulsywnie. Dlatego, zanim nauczyciel zaprosi rodzica lub rodziców na spotkanie, powinien dobrze się do niego przygotować. Jedną z podstawowych metod stosowanych w pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej jest obserwacja. Pozwala ona na ocenę sposobu funkcjonowania ucznia w grupie rówieśniczej. Dodatkowo przeprowadza się analizę wytworów dziecka oraz dokumentów – nie tylko dziennika, ale również zeszytu uwag. Te ogólnodostępne techniki stosowane w diagnostyce pedagogicznej pozwalają na wyciągnięcie wielu, cennych wniosków, które mogą być pomocne podczas rozmowy.

Właściwa rozmowa o problemach dziecka

Kolejnym etapem jest właściwa rozmowa z rodzicami dziecka. Warto zadbać o to, aby była przeprowadzona w maksymalnie przyjaznej atmosferze. Rodziców najlepiej poinformować wcześniej, aby mieli czas się przygotować i oswoić z sytuacją. Jeśli spotkanie ma odbyć się w przedszkolu lub szkole, dobrze jest znaleźć ustronne miejsce, np. zamknięty pokój, do którego nikt nie wejdzie w trakcie dyskusji.

Nauczyciel nie powinien siadać za biurkiem, ponieważ stworzy to niepotrzebny dystans. Przedstawiane argumenty powinny być rzeczowe i obiektywne. Należy także wysłuchać drugiej strony, bo być może rodzice doskonale wiedzą o kłopotach dziecka, nie wiedzą jednak, jak im przeciwdziałać. Pomocne będzie zapewnienie, że pedagodzy są po ich stronie i że wspólnie można znaleźć korzystne rozwiązania, które pozwolą dziecku przezwyciężyć problemy.

Co może pomóc w rozmowach z rodzicami?

Pedagodzy są osobami przeszkolonymi, dlatego doskonale wiedzą, w jaki sposób edukować i wychowywać najmłodszych. Rodzice niekiedy mają z tym problem – dlatego przydatne mogą być pomoce dydaktyczne, które pozwolą lepiej zrozumieć własne dziecko. Wsparciem dla wszystkich, zarówno rodziców, jak i wychowawców, mogą być więc książki pedagogiczne dostępne np. w ofercie Oficyny Wydawniczej Impuls. Szczególnie te napisane w formie poradników, przystępnym i zrozumiałym językiem. Dzięki temu rodzicowi łatwiej będzie zrozumieć zachowanie dziecka, a także wdrożyć niezbędne zmiany.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Moje to!!!
Nie zgadzam się na publikację moich treści i zdjęć na innych stronach bądż środkach masowego przekazu bez mojej wiedzy i zgody. Monika
Copyright © 2016 Dzięgielowska.pl , Blogger